Kullanım Koşulları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar

a) http://www.ardapos.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten II OSB MEVKİİ 4.CADDE CAD. NO: 5/103 Giresun Teknopark 28310 Bulancak/GİRESUN adresinde mukim ARDA POS YAZILIM OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle "CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS" olarak anılacaktır).
b) http://www.ardapos.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'nın sahip olduğu internet sitesi http://www.ardapos.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri


3.1. Üye, http://www.ardapos.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye http://www.ardapos.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, http://www.ardapos.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. http://www.ardapos.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, http://www.ardapos.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.9. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. http://www.ardapos.com internet sitesi yazılım ve tasarımı CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.11. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS tarafından http://www.ardapos.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.12. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS, üyenin http://www.ardapos.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.13. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'nın müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
3.14. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya
a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
b) CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS ve CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.15. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.16. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.17. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.19. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. CODES YAZILIM-ARDA POS - İNPOS-İNTERPOS üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
zapatillas asics eBayAdidas Sneaker 2016Adidas Pure Boost Sonic KnitNike Air Odyssey Summit WhiteAdidas ZX 750Air Force 1 LowMBT Schuhe Damen/HerrenAdidas Schoenen DamesSkechers Go Flex SandalsAdidas ĞžÑ€Ğ¸Ğ³Ğ¸Ğ½Ğ°Ğ»Ñ‹ Stan Smith VulcSkechers D LitesNike Flex RunJordan Super Fly 3Nike Hyperchase SPNike Zoom Kobe 8Adidas Springblade Drive 2.0Air Jordan 14Asics Onitsuka Tiger Mexico MidChaussure nike air huaracheAsics GEL KAYANO 18 Mens Running shoes